Testament

"Nu al stilstaan bij later.
Regel uw zaken tijdig
en goed"

Testament

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat rond hun overlijden alles goed geregeld is. Of dat ze niks hoeven te regelen. Helaas blijkt vaak (te laat) dat dit niet het geval is. Hoe vervelend en pijnlijk is het als mensen hier pas na een overlijden of echtscheiding achter komen?

Denk maar eens aan het doornemen van uw financiële zaken, het opstellen van een (levens)testament, het bekijken van de hypotheek en/of de verzekeringen, enzovoorts. Wie zijn of haar nabestaanden niet wil achterlaten met allerlei vragen en onduidelijkheden rond zijn/haar vermogen en op welke wijze dat vermogen moet worden verdeeld moet tijdens zijn leven maatregelen nemen. Dit doet u door het opstellen van een testament.

Wat staat er in een testament?

In een testament geeft u zelf aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel van uw nalatenschap zij krijgen. Heeft u geen testament, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris. In een testament kunnen (onder andere) de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Partner
In een testament kunt u de positie van uw partner ten opzichte van uw kinderen zeker stellen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat uw partner in het huis kan blijven wonen. Of dat uw kind pas na het overlijden van uw partner zijn erfdeel krijgt.

Kinderen
In een testament kunt u verschillende bepalingen opnemen voor uw kinderen of uw stiefkinderen. U kunt met een testament ook juist een kind onterven. Als u jonge kinderen heeft, kunt u in uw testament een voogd of bewindvoerder benoemen.

Goed doel of anderen
U wilt iets nalaten aan een goed doel, een stichting of vereniging: dat regelt u in een testament. In een testament kunt u ook kleinkinderen, vrienden en andere bekenden tot erfgenaam benoemen.

Eigen bedrijf
In een testament kunt u vastleggen wie na uw overlijden de eigenaar wordt van uw bedrijf. Aandelen in uw bv kunt u bijvoorbeeld in uw testament als legaat aan iemand toewijzen.

Heeft u hulp nodig?

Over dit soort zaken wil ik u als gecertificeerd nalatenschapscoach graag adviseren. In een persoonlijk gesprek zet ik alles voor u op een rij. Elke situatie is namelijk anders en vraagt andere oplossingen.
 Bovendien kunt u mij eventueel als executeur benoemen die de uitvoering van uw testament regelt. Onafhankelijk en deskundig. Regel uw zaken tijdig en goed. Dat geeft rust. Niet alleen voor u, maar ook voor uw partner en/of naasten.

Meer informatie of een afspraak maken?

Contact

Voorstraat 94a

2225 ET Katwijk ZH
T. 071 407 10 44

E. info@nalatenschap-advies.nl

Openingstijden
Ma t/m do:     08:00 -12:30 / 13:30 -17:00

Vrijdag:           08:00 – 15:00

Za en zo:        Gesloten

Coach register

ICR coaches voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels | procedure vereisten en vallen onder klacht- & tuchtrecht of geschiloplossing | arbitrage.