Levenstestament

"Nu al stilstaan bij later.
Regel uw zaken tijdig
en goed"

Levenstestament

Er kan een moment in uw leven komen – of dat van uw ouders – dat u niet meer (goed) in staat bent beslissingen te nemen met betrekking tot uw vermogen of uw gezondheid bijvoorbeeld.

Wanneer er dan toch een belangrijke beslissing moet worden genomen moet volgens de wet de rechtbank worden ingeschakeld. Dat is iets wat u niet wilt en de Rechtbank ook niet. Het is dan namelijk niet zo dat een partner of kind of een andere persoon automatisch bevoegd is om u te vertegenwoordigen (ook niet als er een langstlevenden testament is of u bent gehuwd). Als er geen levenstestament is, dan moet de rechter beslissen wie de volmacht krijgt.
In alle situaties dat uw handtekening nodig is is zo’n volmacht nodig.

Het levenstestament is een uitstekende oplossing voor dit probleem.

Een levenstestament is een algehele volmacht aan één of meer personen die voorziet in de situatie dat u niet (helemaal) wilsbekwaam bent. Zij kunnen door middel van deze volmacht beslissingen nemen of transacties uitvoeren die helemaal in de lijn liggen van uw wensen. Een dergelijke volmacht moet altijd worden opgemaakt door een notaris.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament leg je vast wat er ná je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. In een testament regel je onder meer aan wie je wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een testament werkt pas na overlijden.

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit:

 • één of meer volmachten;
 • wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod,
  euthanasieverklaring, donorcodicil);
 • bijlagen (overzicht van je bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen,
  kunstverzamelingen en dergelijke; of, waar je deze overzichten bewaart).

Wat kan in een levenstestament worden geregeld?

In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in jouw specifieke situatie van belang is. Je kunt je wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:

 • je financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
 • schenkingen, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
 • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over je vermogen;
 • praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie).

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is in de eerste plaats voor jezelf van belang vast te leggen wat je wensen en verzoeken zijn in het geval je deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor je zorgt of zakelijk met je samenwerkt van belang om te weten wat je wensen zijn. Dit geldt zowel voor je (zakelijke) partner, je kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Heeft u hulp nodig?

Ik wil u graag adviseren over het levenstestament en in een persoonlijk gesprek zet ik alles voor u op een rij. Elke situatie is namelijk anders en vraagt andere oplossingen.
Bovendien kunt u mij eventueel als executeur benoemen die de uitvoering van uw testament regelt. Onafhankelijk en deskundig. Regel uw zaken tijdig en goed. Dat geeft rust. Niet alleen voor u, maar ook voor uw partner en/of naasten.

Meer informatie of een afspraak maken?

Contact

Voorstraat 94a

2225 ET Katwijk ZH
T. 071 407 10 44

E. info@nalatenschap-advies.nl

Openingstijden
Ma t/m do:     08:00 -12:30 / 13:30 -17:00

Vrijdag:           08:00 – 15:00

Za en zo:        Gesloten

Coach register

ICR coaches voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels | procedure vereisten en vallen onder klacht- & tuchtrecht of geschiloplossing | arbitrage.